Psykiske bivirkninger ved anabole steroider

20 Opsummering 12 nongenetiske faktorer, som kan være af særlig ætiologisk relevans, vil derfor blive omtalt i det følgende Genetiske faktorer Den genetiske indflydelse på udviklingen af skizofreni har været påvist gennem studier, der ser på relationen mellem patologi og grad af genetisk slægtskab. Familie-, tvillinge- og adoptionsundersøgelser samt prospektive langtidsundersøgelser af børn af skizofrene forældre har vist, at der eksisterer en klar familiær forekomst af tilstande i det skizofrene spektrum. Risikoen for udvikling af skizofreni hos førstegradsslægtninge (som har 50% af gener til fælles) er således ca %, mens genetisk identiske tvillinger er konkordante for skizofreni i 40-50% af tilfældene (ibid.). Dette skal sammenholdes med den tilsvarende risiko for skizofreni i almenbefolkningen på under 1%. Forskningen har således med sikkerhed kunnet påvise, at gener er involverede i sygdommens ætiologi, men ikke specifikt hvilke gener, der bidrager. Evidensen peger dog klart i retning af, at multiple interagerende gener, snarere end ét enkelt specifikt sygdomsgen, er medvirkende til lidelsens udtryk (Lambert & Kinsley, 2005) 13. Selvom studier som ovenstående vidner om det betragtelige genetiske bidrag til udviklingen af skizofreni, gør de det også klart, at gener på ingen måde kan forklare hele variansen (hvis dette var tilfældet, ville enæggede tvillinger, som er 100% genetisk ens, være 100% konkordante for lidelsen). Ifølge diatese-stress-modellen forårsages de patologiske forandringer i den skizofrene hjerne af interagerende genetiske og nongenetiske ætiologiske faktorer Nongenetiske faktorer Epidemiologiske undersøgelser har fundet en relation mellem præ- og perinatale komplikationer og en øget forekomst af skizofreni. Endnu vides ikke med sikkerhed, hvorvidt disse obstetriske forhold alene kan forårsage sårbarheden for skizofreni, eller om en genetisk prædisposition i alle tilfælde er påkrævet (Cannon et al., 2002). Prænatal eksposition for virusinfektioner har været associeret med en forstyrrelse af neurogenese- og migrationsprocesser i fosterudviklingens andet trimester. Denne forstyrrelse af de neurale migrationsmønstre foranlediger en disorganiseret etablering af vigtige 13 Nyere molekylærgenetisk forskning har indikeret, at en variant af det såkaldte COMT-gen, som koder for et enzym, der hurtigere nedbryder dopamin, kan være relateret til et øget antal fejl ved udførelse af WCST hos både skizofrene og raske forsøgspersoner. Dog er det ikke vist med sikkerhed, at variationer i dette gen øger risikoen for skizofreni som sådan (Ewald, 2003).

Psykiske bivirkninger ved anabole steroider

psykiske bivirkninger ved anabole steroider

Media:

psykiske bivirkninger ved anabole steroiderpsykiske bivirkninger ved anabole steroiderpsykiske bivirkninger ved anabole steroiderpsykiske bivirkninger ved anabole steroiderpsykiske bivirkninger ved anabole steroider

http://buy-steroids.org