Kortikosteroidi su lekovi

Monensin A manifestuje naklonost ka formiranju kompleksa sa monovalentnim katjonima kao što su Li + , Na + , K + , Rb + , Ag + and Tl + [9] [10] [11] [12] . Monensin A ima sposobnot transportovanja tih katjona kroz lipidne membrane ćelija, što mu daje značajnu ulogu Na + /H + antitransportera . On blokira intraćelijski proteinski transport, i poseduje antibiotička , antimalarijska , i druga biološka svojstva. [13] . Antibakteriske osobine Monensina i njegovih derivata su rezultat njihove sposobnosti da transportuju metalne katjone kroz ćeliske i intraćeliske membrane . [14] [15] [16] .

Kortikosteroidi su lekovi

kortikosteroidi su lekovi

Media:

kortikosteroidi su lekovikortikosteroidi su lekovikortikosteroidi su lekovikortikosteroidi su lekovikortikosteroidi su lekovi

http://buy-steroids.org